loader image

TË BASHKUAR
NJË ZËRI!

Fokusi jonë është të ndihmoj në zhvillimin dhe qëndrueshmërinë profesionale të Shëndetësisë në Kosove dhe të jetë një mekanizëm ndërlidhës në fuqizimin e bashkëpunimit të ngushtë në mes të Sektorit Privat dhe Institucioneve Shëndetësore Publike, në të mirën e Qytetareve të Republikës së Kosovës.

ASPK është themeluar në vitin 2020

Duke bashkuar rreth 30 Spitale Private të Kosovës, duke u cilësuar si një organizatë e pavarur e cila mbron dhe prezanton interesat profesionale të anëtarëve të saj, siguron standardet e larta të kodit të etikës dhe ato mjekësore, promovon dhe mbron veprimtarinë e spitaleve private dhe profesionistëve shëndetësorë në institucionet shëndetësore private, siguron edukimin e vazhdueshëm profesional dhe është e angazhuar me qëllim të ofrimit sa më cilësor të shërbimeve shëndetësore dhe shërbimeve tjera në të mirën e Shëndetësisë së Kosovës.

SHTËPIA E SPITALEVE PRIVATE TË KOSOVËS

– ASPK –

Qëllimi

ASPK është organizatë e pavarur e cila mbron dhe prezanton interesat profesionale të anëtarëve të saj, siguron standardet e larta të kodit të etikës dhe ato mjekësore, promovon dhe mbron veprimtarinë e spitaleve private dhe profesionistëve shëndetësorë në institucionet shëndetësore private, siguron edukimin e vazhdueshëm profesional dhe është e angazhuar me qëllim të ofrimit sa më cilësor të shërbimeve shëndetësore dhe shërbimeve tjera që kanë të bëjnë me kujdesin shëndetësor spitalore privat.

Spitalet private në poziten gjeografike

Spitale të përgjithshme, gjithsej 4.

Spitale speciale, gjithsej 23.

 

TË BASHKUAR NJË ZËRI

– ASPK –

ANËTAR I UNIONIT EVROPIAN TË SPITALEVE PRIVATE (EUHP)

Anëtarësimi

Asociacioni i Spitaleve Privatë të Kosovës ofron mundësinë e anëtarësimit të gjitha Spitaleve qe veprojnë në Kosovë, të licencuara nga Ministria e Shëndetësisë në shërbimet primare dhe sekondare shëndetësore.

Për tu anëtarësuar të gjitha palët e interesuara mund të kontaktojnë nëpërmjet e-mail adresës [email protected] dhe telefonit +38349690000.

Scroll to Top